विश्वकोशः

विकिपीडिया, कश्चन स्वतन्त्रः विश्वकोशः
अत्र गम्यताम् : सञ्चरणम्, अन्वेषणम्

विश्वकोशः (Vishwakosha) तु काचित् सन्दर्भार्थं रचिता कृतिः। अस्मिन् ज्ञानस्य सर्वशाखानां विषये विवरणानि लभ्यन्ते। कदाचिच्च विश्वकोशे एकस्याः एव शाखायाः विषये प्रधानतया चिन्तनं प्रवर्तते। विश्वकोशे तु लेखाः वर्तन्ते। प्रायेण एते लेखाः लेखशीर्षकानाम् अकारादिक्रमेण स्थापनेन संप्राप्यन्ते (कदाचित् विषयक्रमेण अपि व्यवस्थाप्यते)। अस्मात् एव कारणात् अयं शब्दकोशात् भिन्नः वर्तते। यतः शब्दकोशे प्रविष्टे तस्य शब्दस्य विविधाः भाषिकाः आयामाः दृश्यन्ते, परमत्र विश्वकोशे प्रत्येकः लेखः एकामेव अवधारणां वर्णयति।

बाह्यसम्पर्कतन्तूनि[सम्पादयतु]

अन्यभारतीयभाषाविश्वकोशाः[सम्पादयतु]

"https://sa.bywiki.com/w/index.php?title=विश्वकोशः&oldid=395863" इत्यस्माद् पुनः प्राप्तिः